Blogs - VTI Solutions
6 tiêu chí lựa chọn phần mềm quản lý sản xuất không thể bỏ lỡ

Những điều cần biết về phần mềm quản lý sản xuất MES  Phần mềm quản lý sản xuất (Manufacturing Execution System – MES) là một hệ thống công nghệ thông tin giúp doanh nghiệp quản lý và giám sát các quy trình sản xuất từ đầu đến cuối. MES cung cấp các công cụ để…

09/07/2024