Blogs - VTI Solutions
Quy trình mua hàng trong sản xuất – Chi tiết 8 bước chuẩn

Theo một nghiên cứu mới nhất từ Hiệp hội Quản lý Chuỗi Cung ứng Mỹ (CSCMP), khoảng 65% tổng chi phí của một doanh nghiệp là do chi phí mua hàng, từ đó thể hiện sự quan trọng của quy trình này đối với việc tối ưu hóa chi phí sản xuất và lợi nhuận….

11/04/2024