Doanh nghiệp của bạn đang vướng mắc điều gì?

Mua hàng
ĐÚNG thời điểm ĐỦ số lượng

 • Hệ thống hóa quy trình mua hàng liền mạch giúp chủ động lập kế hoạch mua sắm, tối ưu sản xuất Just in time
 • Hỗ trợ quản lý kế hoạch sản xuất theo mô hình 3M: Mua hàng ĐÚNG thời điểm, ĐỦ số lượng để tránh gián đoạn sản xuất
 • Thông báo phản hồi (về yêu cầu mua hàng/ xử lý đơn mua hàng, theo dõi công nợ, và thanh toán cho nhà cung cấp…) giữa các phòng ban được tập trung và xuyên suốt
 • Quản lý và đánh giá nhà cung cấp/bạn hàng
 • Quản lý giám sát hoạt động đấu thầu (Bidding) của các nhà cung cấp
 • Tự động đề xuất thời điểm mua sắm: điểm đặt hàng, mua hàng
 • Phù hợp với các bên chưa có ERP quản lý mua sắm
 • Tùy chỉnh theo nhu cầu của từng doanh nghiệp

Mua hàng
ĐÚNG thời điểm ĐỦ số lượng

Lập kế hoạch sản xuất ngay cả khi không có ERP

Hỗ trợ lập kế hoạch và quản lý các hoạt động mua sắm nguyên vật liệu, vật tư để đáp ứng nhu cầu sản xuất

1Thiết lập thông tin
 • Login & logout
 • Phân quyền
 • Quản lý thông báo
 • Thiết lập thời gian cảnh báo
2Quản lý master data mua sắm
 • Quản lý về sản phẩm
 • Quản lý về hình thức thanh toán
 • Quản lý về các điều khoản thương mại
 • Quản lý về tiêu chí đánh giá nhà cung cấp
 • Quản lý về định khoản
 • Quản lý về cost center
3Quản lý kế hoạch mua hàng
 • Quản lý ngân sách mua hàng
 • Quản lý yêu cầu mua hàng
 • Kế hoạch mua hàng
4Quản lý NCC và hợp đồng cung ứng
 • Quản lý bạn hàng
 • Quản lý nhà cung cấp
 • Quản lý thông tin đấu thầu (Bidding)
 • Quản lý yêu cầu báo giá
 • Quản lý báo giá và lựa chọn nhà cung cấp
 • Quản lý hợp đồng cung ứng
5Quản lý đơn mua hàng và nhận trả
 • Quản lý đơn mua hàng (PO)
 • Quản lý nhận hàng
 • Quản lý trả hàng
6Quản lý hoá đơn và theo dõi thanh toán, công nợ
 • Quản lý hoá đơn (Invoice)
 • Quản lý thanh toán & công nợ
 • Đối soát
7Quản lý cảnh báo
 • Quản lý cảnh báo kỳ hạn giao hàng
 • Quản lý cảnh báo tồn kho an toàn/điểm mua hàng
 • Quản lý cảnh báo nhắc nhở kỳ hạn trả lời
 • Quản lý nhắc nhở khác
8Báo cáo và thống kê
 • Báo cáo về theo dõi các yêu cầu
 • Báo cáo theo dõi, tiến độ các PO
 • Báo cáo tình trạng nhận hàng theo NCC
 • Báo cáo mức độ tin cậy giao hàng
 • Báo cáo theo dõi bút toán
 • Báo cáo chi tiêu theo từng sản phẩm
 • Báo cáo theo dõi phân bổ chi phí
 • Báo cáo công nợ NCC

Hệ thống hóa quy trình mua hàng liền mạch & minh bạch
Hạn chế gián đoạn trong sản xuất

Giải pháp phù hợp với mọi doanh nghiệp

Triển khai linh hoạt trên cả 2 nền tảng & đa dạng hình thức trả phí

Life-time

Trả phí một lần

SAAS

Trả phí hàng tháng