Webinar: Quản lý bảo trì bảo dưỡng tiên tiến - VTI Solutions

Webinar: Quản lý bảo trì bảo dưỡng tiên tiến

Webinar: Quản lý báo trì bảo dưỡng tiên tiến

Ngày nay, cùng với những thay đổi công nghệ, hiện tượng toàn cầu hoá kinh tế, sự tái cơ cấu liên tục cũng như cải tiến phương tiện sản xuất, các công ty chịu áp lực cạnh tranh lớn hơn bao giờ hết. Nhiệm vụ sống còn của mỗi công ty để tồn tại và phát triển là phải sử dụng tối ưu cơ sở vật chất và thiết bị mình có thể chủ động kế hoạch sản xuất theo nhu cầu của khách hàng.

Các nhu cầu mà sản xuất cần phải đáp ứng được:
1️⃣ Lượng dự trữ tối thiểu: áp dụng các phương pháp sản xuất kịp thời với thời gian sản xuất
2️⃣ Chất lượng không chỉ cao hơn mà còn phải ổn định và có thể được kiểm soát trong suốt quá trình sản xuất
3️⃣ Sản phẩm phải thoả mãn được nhu cầu của khách hàng…
4️⃣ Tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường – xu hướng sản xuất tinh gọn (Lean manufacturing)

Các yêu cầu này đòi hỏi phải có một cách tiếp cận hoàn toàn mới về vai trò của việc sử dụng hiệu quả thiết bị cũng như về quan hệ sản xuất – bảo dưỡng. Việc chuyển sang cơ cấu tổ chức hàng ngang với bảo dưỡng và sản xuất là ngang hàng là rất cần thiết, giúp cho tất cả các công việc liên quan đến sản xuất được kết nối với nhau. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả kiểm soát cơ sở vật chất và thiết bị sản xuất mà còn cải thiện kiểm soát tài chính với các chi phí bảo trì bảo dưỡng (trực tiếp và gián tiếp), cũng như thúc đẩy năng lực triển khai chiến lược bảo trì, bảo dưỡng đi kèm với chiến lược phát triển của công ty.

Với sự đồng hành của các chuyên gia đến từ VTI Solutions, VPMC, Webinar: Quản lý bảo trì bảo dưỡng tiên tiến được tổ chức với mong muốn mang đến thông tin chuẩn mực cùng với giải pháp để đáp ứng xu hướng bảo trì bảo dưỡng tiên tiến hiện nay.

Diễn giả của sự kiện:

Ms. Phạm Thị Nhung – Giám đốc Sản phẩm, VTI Solutions
Mr. Lưu Nhân Khải – CEO, Chuyên gia tư vấn Công ty cổ phần tư vấn cải tiến VJIP

Rất mong sự kiện nhận được sự quan tâm và tích cực tham gia của các bạn!

Timeline

09:00:00
Tổng quan về hoạt động bảo trì bảo dưỡng và thực trạng bảo trì bảo dưỡng hiện nay
10:00:00
Giới thiệu về hệ thống CMMS và các nghiệp vụ bảo trì được hỗ trợ bởi CMMS
11:00:00
Mô hình quản lý bảo trì tiên tiến hiện nay TPM - Bảo trì năng suất tổng thể
11:30:00
Q&A: Giao lưu hỏi đáp cùng diễn giả