MMS-X

MMS-X là hệ thống quản lý thiết bị và bảo trì bảo dưỡng nằm trong bộ giải pháp quản lý sản xuất tổng thể MES-X do VTI Solutions phát triển.

 • Quản lý thiết bị và trạng thái thiết bị theo thời gian thực
 • Bảo trì bảo dưỡng chủ động, khoa học
 • Cảnh báo lỗi tự động từ hệ thống
Ưu điểm của MMS-X
60 %
Năng suất bảo trì
30 %
Chi phí vận hành
45 %
Thời gian chết
25 %
Năng suất sản xuất

Chức năng của MMS-X

Thiết lập master data theo đặc thù sản xuất của doanh nghiệp
1Quản lý người dùng và phân quyền
 • Định nghĩa người dùng
 • Phân quyền người dùng, đảm bảo bảo mật thông tin
2Định nghĩa cơ sở dữ liệu chung
 • Định nghĩa nhóm thiết bị, nhóm vật tư
 • Định nghĩa vật tư phụ tùng
 • Định nghĩa thiết bị
 • Định nghĩa mẫu phiếu kiểm tra định kỳ
 • Định nghĩa đội bảo trì
3Cài đặt thông số
 • Cài đặt thuộc tính bảo trì, lỗi
 • Cài đặt thông số chung
2Quản lý thông tin thiết bị
Phân công và quản lý trạng thái thiết bị và các thông tin bảo trì chính xác
 • Quản lý các thông tin từ các lần bảo trì
 • Hệ thống tự động tính toán đưa ra các dự đoán về bảo dưỡng
 • Quản lý các thông tin liên quan đến sản xuất -> xác định hiệu năng và thống kê hoạt động của thiết bị
Quản lý quá trình phân công (assign) thiết bị
3Quản lý bảo trì
Quản lý bảo trì theo các yêu cầu:
 • Kiểm tra định kỳ: Yêu cầu về bảo dưỡng, kiểm tra
 • Bảo dưỡng
 • Cảnh báo lỗi: Cảnh báo do hệ thống tự tạo khi phát hiện thiết bị gặp lỗi
4Tạo kế hoạch & Quản lý tiến độ
 • Tạo lập kế hoạch bảo trì khoa học
 • Quản lý tiến độ công việc trực quan
5Thực hiện bảo trì qua mobile app
 • Tra cứu thiết bị dễ dàng, nhanh chóng
 • Tạo yêu cầu bảo trì thiết bị đang dùng
 • Thực hiện công việc bảo trì
 • Cập nhật kết quả công việc từ Yêu cầu bảo trì người dùng
 • Cập nhật kết quả công việc từ Cảnh báo lỗi
 • Cập nhật kết quả công việc Kiểm tra định kỳ
6Báo cáo trực quan
 • Báo cáo chi tiết về thông số sản xuất: OEE, năng suất và tiến độ sản xuất trên từng thiết bị
 • Thống kê các chỉ số bảo trì bảo dưỡng: MTBF, MTTR, MTTA, MTTF
 • Tổng hợp và báo cáo các chỉ số thiết bị, trạng thái vận hành và thông số bảo trì của thiết bị
 • Thống kê công việc bảo trì, tiến độ bảo trì, trạng thái thiết bị, các lỗi
 • Tự động tạo yêu cầu mua vật tư, phụ tùng, thiết bị

MMS-X tích hợp trong hệ thống quản trị sản xuất MES-X

Quản lý toàn bộ quy trình sản xuất toàn diện thông minh, tích hợp tối ưu, không giấy tờ

Triển khai linh hoạt trên cả 2 nền tảng: On-premise và Cloud

Đa dạng – Hiệu quả