MMS-X

MMS-X là hệ thống quản lý thiết bị và bảo trì bảo dưỡng nằm trong bộ giải pháp quản lý sản xuất tổng thể MES-X do VTI Solutions phát triển.

 • Quản lý thiết bị và trạng thái thiết bị theo thời gian thực
 • Bảo trì bảo dưỡng chủ động, khoa học
 • Cảnh báo lỗi tự động từ hệ thống

Ưu điểm của MMS-X

60 %
Năng suất bảo trì
30 %
Chi phí vận hành
45 %
Thời gian chết
25 %
Năng suất sản xuất

Chức năng của MMS-X

Thiết lập master data theo đặc thù sản xuất của doanh nghiệp

1Quản lý người dùng và phân quyền
 • Định nghĩa người dùng
 • Phân quyền người dùng, đảm bảo bảo mật thông tin
2Định nghĩa cơ sở dữ liệu chung
 • Định nghĩa nhóm thiết bị, nhóm vật tư
 • Định nghĩa vật tư phụ tùng
 • Định nghĩa thiết bị
 • Định nghĩa mẫu phiếu kiểm tra định kỳ
 • Định nghĩa đội bảo trì
3Cài đặt thông số
 • Cài đặt thuộc tính bảo trì, lỗi
 • Cài đặt thông số chung
2Quản lý thông tin thiết bị

Phân công và quản lý trạng thái thiết bị và các thông tin bảo trì chính xác

 • Quản lý các thông tin từ các lần bảo trì
 • Hệ thống tự động tính toán đưa ra các dự đoán về bảo dưỡng
 • Quản lý các thông tin liên quan đến sản xuất -> xác định hiệu năng và thống kê hoạt động của thiết bị

Quản lý quá trình phân công (assign) thiết bị

3Quản lý bảo trì

Quản lý bảo trì theo các yêu cầu:

 • Kiểm tra định kỳ: Yêu cầu về bảo dưỡng, kiểm tra
 • Bảo dưỡng
 • Cảnh báo lỗi: Cảnh báo do hệ thống tự tạo khi phát hiện thiết bị gặp lỗi
4Tạo kế hoạch & Quản lý tiến độ
 • Tạo lập kế hoạch bảo trì khoa học
 • Quản lý tiến độ công việc trực quan
5Thực hiện bảo trì qua mobile app
 • Tra cứu thiết bị dễ dàng, nhanh chóng
 • Tạo yêu cầu bảo trì thiết bị đang dùng
 • Thực hiện công việc bảo trì
 • Cập nhật kết quả công việc từ Yêu cầu bảo trì người dùng
 • Cập nhật kết quả công việc từ Cảnh báo lỗi
 • Cập nhật kết quả công việc Kiểm tra định kỳ
6Báo cáo trực quan
 • Báo cáo chi tiết về thông số sản xuất: OEE, năng suất và tiến độ sản xuất trên từng thiết bị
 • Thống kê các chỉ số bảo trì bảo dưỡng: MTBF, MTTR, MTTA, MTTF
 • Tổng hợp và báo cáo các chỉ số thiết bị, trạng thái vận hành và thông số bảo trì của thiết bị
 • Thống kê công việc bảo trì, tiến độ bảo trì, trạng thái thiết bị, các lỗi
 • Tự động tạo yêu cầu mua vật tư, phụ tùng, thiết bị

MMS-X tích hợp trong hệ thống quản trị sản xuất MES-X

Quản lý toàn bộ quy trình sản xuất toàn diện thông minh, tích hợp tối ưu, không giấy tờ

Triển khai linh hoạt trên cả 2 nền tảng: On-premise và Cloud

Đa dạng – Hiệu quả

Phần mềm CMMS – Hệ thống CMMS

Phần mềm CMMS (Computerized Maintenance Management System) là một hệ thống quản lý bảo trì được tự động hóa thông qua việc sử dụng công nghệ máy tính và phần mềm. Hệ thống CMMS được sử dụng để quản lý và theo dõi hoạt động bảo trì của các thiết bị, máy móc, và cơ sở hạ tầng liên quan đến quá trình sản xuất. Các tính năng chính của hệ thống CMMS bao gồm lập kế hoạch bảo trì định kỳ, quản lý lịch trình bảo trì, theo dõi sự cố và sửa chữa, quản lý vật liệu và nguồn lực, và tạo báo cáo về hiệu suất bảo trì. Hệ thống CMMS giúp tăng cường hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị, giảm thiểu thời gian dừng máy, và cải thiện tính sẵn sàng của hệ thống sản xuất. Việc ứng dụng phần mềm CMMS sẽ giúp các doanh nghiệp sản xuất có thể tối ưu hóa quy trình bảo trì, dự đoán được các sự cố tiềm ẩn, và giảm thiểu chi phí bảo trì. Hơn nữa, hệ thống CMMS cũng cung cấp khả năng tích hợp với các hệ thống quản lý sản xuất khác như MES, ERP, … giúp tăng cường sự liên kết và tương tác giữa các phần của quá trình sản xuất.

Bộ các tính năng của Phần mềm CMMS – Hệ Thống CMMS

Quản lý thông tin tài sản, trang thiết bị sản xuất

Phần mềm CMMS có khả năng tổ chức và lưu trữ thông tin chi tiết về các thiết bị, máy móc, và cơ sở hạ tầng mà doanh nghiệp sử dụng trong quá trình sản xuất. Các trường thông tin này bao gồm mô tả về các tài sản, thông số kỹ thuật, thông tin về nhà sản xuất, năm sản xuất, vị trí trong nhà máy, và lịch sử bảo trì. Bằng cách quản lý thông tin tài sản một cách cẩn thận, hệ thống CMMS giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện về cơ sở hạ tầng sản xuất của mình, từ đó tăng cường khả năng quản lý và lập kế hoạch bảo trì.

Lập kế hoạch bảo trì định kỳ, quản lý lịch trình bảo trì

Quá trình lập kế hoạch bảo trì định kỳ thường bắt đầu bằng việc xác định các yếu tố quan trọng như tuổi thọ của thiết bị, yêu cầu bảo dưỡng của nhà sản xuất, và thông tin từ việc theo dõi và đánh giá hiệu suất của thiết bị. Dựa vào thông tin này, hệ thống CMMS có thể tạo ra các lịch trình bảo trì định kỳ cho từng thiết bị hoặc nhóm thiết bị, cũng như đặt ra các nhiệm vụ cụ thể cho các kỹ thuật viên bảo trì. Khi lịch trình bảo trì đã được thiết lập, phần mềm CMMS sẽ tự động theo dõi và quản lý các công việc bảo trì trong suốt quá trình sản xuất. Nó có thể thông báo cho nhân viên khi một công việc bảo trì cần được thực hiện, cung cấp thông tin về tài liệu hướng dẫn và các phương pháp thực hiện, và ghi lại các thông tin liên quan đến việc hoàn thành công việc. Hơn nữa, phần mềm CMMS có thể tự động tạo ra các lịch trình mới dựa trên dữ liệu hiệu suất và thời gian sử dụng thiết bị, giúp nâng cao tính hiệu quả của quá trình bảo trì.

Theo dõi, giám sát sự cố và sửa chữa, quản lý vật liệu và nguồn lực

Phần mềm CMMS cho phép doanh nghiệp theo dõi và ghi lại các sự cố hoặc vấn đề xuất hiện trong quá trình vận hành thiết bị sản xuất. Khi có sự cố xảy ra, hệ thống CMMS có thể tự động tạo ra các yêu cầu sửa chữa và giao nhiệm vụ cho các kỹ thuật viên hoặc nhóm bảo trì. Bằng cách này, sự cố có thể được giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả, giảm thiểu thời gian dừng máy và tăng cường tính sẵn sàng của hệ thống sản xuất. Một tính năng quan trọng khác của Phần mềm CMMS là cho phép doanh nghiệp theo dõi và quản lý vật liệu cần thiết cho các công việc bảo trì và sửa chữa, từ việc đặt hàng và tồn kho đến việc quản lý việc sử dụng vật liệu trong quá trình thực hiện công việc. Nhờ đó mà doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng họ luôn có đủ vật liệu và nguồn lực để thực hiện các công việc bảo trì một cách hiệu quả, từ đó giảm thiểu thời gian chờ đợi và đảm bảo rằng hoạt động sản xuất không bị gián đoạn.

Tạo báo cáo về hiệu suất bảo trì.

Phần mềm CMMS có khả năng tổng hợp và phân tích dữ liệu từ các hoạt động bảo trì đã được ghi lại trong hệ thống, các báo cáo về hiệu suất bảo trì cung cấp cái nhìn tổng quan về các chỉ số và thước đo quan trọng như độ tin cậy của thiết bị, thời gian dừng máy, chi phí bảo trì, và năng suất của hệ thống sản xuất.

Phần mềm Quản lý bảo trì sản xuất thông minh hàng đầu Việt Nam CMMS-X

MMS-X là hệ thống quản lý thiết bị và bảo trì bảo dưỡng nằm trong bộ giải pháp quản lý sản xuất tổng thể MES-X do VTI Solutions phát triển với các tính năng mang đến những lợi ích giúp nâng cao năng suất cho nhà máy sản xuất như: Tiết kiệm thời gian và chi phí nhân lực cho lập kế hoạch, thống kê, kiểm soát tiến độ bảo trì, bảo dưỡng, tra cứu các thông tin Kiểm soát thông tin bảo trì, bảo dưỡng, trạng thái công việc bảo trì, bảo dưỡng trong thời gian thực Giảm thiểu sai sót của con người trong quá trình thống kê, báo cáo công việc bảo trì, bảo dưỡng Đưa ra cái nhìn tổng thể về trạng thái của thiết bị: trạng thái hoạt động, tình trạng dừng – gián đoạn, thiết bị gặp sự cố, thiết bị cần bảo trì, hiệu suất của từng máy,… Bên cạnh đó, MMS-X cũng cho phép truy xuất bất cứ thông tin nào về lịch sử bảo trì trước đó cho từng dây chuyền, thiết bị Đặc biệt, giải pháp MMS-X của VTI Solutions hỗ trợ cả 3 cấp độ bảo trì cho mọi loại hình sản xuất của doanh nghiệp bao gồm: Bảo trì phòng ngừa – Bảo trì khắc phục – Bảo trì dự đoán Với hệ thống quản lý bảo trì khoa học dựa vào lịch sử bảo trì bảo dưỡng, kết hợp cùng việc ứng dụng công nghệ AI & IoT mới nhất để thu thập cũng như phân tích các dữ liệu nhằm đưa ra kế hoạch tối ưu nhất cho doanh nghiệp. Đây được xem là điểm mạnh tạo nên sự khác biệt cho giải pháp MMS-X so với các hệ thống MMS khác trên thị trường. Ngoài những tính năng bảo trì bảo dưỡng cơ bản, giải pháp MMS-X còn sở hữu những tính năng mở rộng đặc biệt khác như: Phân tích và đánh giá hiệu suất – quản lý tập trung thông tin thiết bị của nhiều nhà máy trên cùng 1 hệ thống giúp doanh nghiệp giám sát được năng suất hoạt động hiện tại của nhà máy Thiết lập master data đặc thù cho từng doanh nghiệp Kết hợp với các giải pháp AI & IoT bổ trợ trong việc tự động hóa thu thập dữ liệu – quản lý tập trung nguồn dữ liệu sản xuất quan trọng (như OEE, tính sẵn có của máy móc,..) Khả năng tích hợp, ví dụ tích hợp tầng quản trị và lập kế hoạch tổng thể ERP, MES,.. Khả năng mở rộng quy mô triển khai, phát triển thêm tính năng tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp Với đội ngũ kỹ thuật cao cùng nhiều năm kinh nghiệm là đối tác của các doanh nghiệp Nhật Bản, VTI Solutions chuyên cung cấp các phần mềm & giải pháp toàn diện cho khách hàng có nhu cầu cá nhân hóa sản phẩm và có khả năng mở rộng quy mô cao trong mọi ngành công nghiệp sản xuất.