Về Retail – X

Retail-X là mô hình chuyển đổi số cho hệ thống bán lẻ theo tính năng, bao gồm hệ thống quản lý tại cửa hàng, hệ thống quảng cáo, quản lý kho vận, hàng hóa,…. VTI giúp các nhà bán lẻ tối ưu hóa hệ thống vận hành, quy trình bán hàng, cắt giảm chi phí và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

  • StoreX: Quản lý hệ thống & nguồn lực tại cửa hàng
  • PromoX: Duy trì khách hàng thân thiết
  • Microstorẽ: Hệ thống cửa hàng không người
  • LogiX: Quản lý logistics
  • WFMX: Quản lý nguồn lực