Blog về Bán lẻ - VTI Solutions
5 KPI quản lý kho cần quan tâm để nâng cao hiệu quả hoạt động kho hàng

Để quản lý hiệu quả kho hàng trong thời đại kỹ thuật 4.0 ngày nay,...

Xem thêm

Pick to light – sự lựa chọn tối ưu cho quy trình lấy hàng trong nhà kho

Quản lý kho hàng thông minh – với mục tiêu nâng cao sự hiệu quả...

Xem thêm

Tại sao cần phân tích ABC trong quản lý hàng tồn kho?

“80% doanh thu hàng năm đến từ 20% số lượng hàng hóa trong kho” Quy...

Xem thêm

AI giúp hiện đại hóa ngành bán lẻ như thế nào?

Xu hướng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục phát triển trên toàn...

Xem thêm

5 ưu điểm của RFID cho ngành bán lẻ có thể bạn chưa biết

Trong những năm gần đây, mã RFID trở nên ngày càng phổ biến và dần...

Xem thêm

Quản lý kho hàng tương lai sẽ thế nào trong 10 năm nữa?

Có thể nói, trong thời đại 4.0, tất cả hoạt động sản xuất không ngừng...

Xem thêm