Blogs - VTI Solutions
NPI là gì? Tối ưu quy trình giới thiệu sản phẩm mới NPI

Trong thị trường đầy tính cạnh ngày nay, để việc ra mắt sản phẩm mới thành công đòi hỏi các nhà sản xuất phải có các kế hoạch giới thiệu sản phẩm hợp lý NPI và hiệu quả. Đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng khi tổ chức cần phải thực hiện các…

06/11/2021