Blogs - VTI Solutions
WCS là gì? 4 Yếu tố cốt lõi để kiểm soát kho hiệu quả

WCS là gì? Hệ thống kiểm soát kho hàng WCS  là “Hệ thống kiểm soát kho hàng” được viết tắt của “Warehouse Control System” trong tiếng Anh. Đây là một phần quan trọng của hệ thống quản lý kho, được thiết kế để tối ưu hóa và kiểm soát các hoạt động trong một kho…

05/01/2024