Năng suất sản xuất và 5 giải pháp cải thiện cho nhà máy 4.0

Theo báo cáo từ Tổng cục thống kê Việt Nam, ngành sản xuất tại Việt Nam đã thể hiện dấu hiệu tích cực về tăng trưởng năng suất sản xuất những năm gần đây. Dữ liệu báo cáo cho thấy sự tăng trưởng ổn định trong sản lượng, cùng với đó là sự cải thiện…

14/11/2023